Säkerhetsföreskrifter

 • Under användning skall barnet alltid vara övervakat av en vuxen. Lämna aldrig barnet utan uppsikt. Håll barnet på högst en armlängds avstånd.
 • Simringen har inte en livräddande funktion.
 • Håll simringen borta från spetsiga eller vassa hörn/kanter, värmekällor och direkt solljus för att undvika att den skadas.
 • Stäng luftventilen noggrant och “tryck in” den i ringen.
 • Simringen skall inte användas i för grunt vatten. Om barnet bottnar och kan pressa sig själv upp från badkarets eller poolens botten så kan det komma vatten på ringens insida. Om detta händer så kan du bara lyfta barnet och hälla ut vattnet från ringen. Vattnet kommer aldrig ovanför barnets näsa.
 • Simringen skall inte användas när man hoppar i vattnet.
 • Man blåser upp simringen med munnen. Använd inte en elektisk pump eller liknande då den kan skadas om man blåser upp den för mycket. Ringen är lagom uppblåst när du kan få in ett finger mellan simringen och ditt barns hals. Ringen skall inte kunna glida över ditt barns haka.
 • Simringen skall inte användas i vatten med vågor.
 • mät badtemperaturen och justera vattenhöjden. Lyft ditt barn under armarna och placera försiktigt det i vattnet.
 • Var försiktigt med badoljor som kan göra både ditt barn och simringen hala.
 • Kontrollera alltid att simringen är hel och tät innan användning. För att kontrollera ringens täthet, håll den under vatten i 60 sekunder och titta efter luftbubblor som kan indikera att det finns en luftläcka.
 • Simringen tvättas bäst med mild tvål och varmt vatten. Simringen skall inte tvättas under högt tryck. Använd inte frätande rengöringsmedel som t.ex. blekmedel vid tvätt.
 • Om det kommer vatten upp på ringen eller om den tippar kan det bero på att ditt barn är för tungt eller leker för vilt. Barnet kan då bli rädd och här får du använda ditt sunda förnuft om du vill fortsätta använda ringen. Alla barn är olika och vissa barn är mer aktiva än andra. Ringen kan användas upp till en viss ålder beroende på barnets vikt och aktivitetsnivå i vattnet. Känner du dig osäker, så sluta hellre att använda ringen.

 

Var vänlig läs: Förbered simringen och användning

Baby Simring tar inget ansvar för ett felaktigt användande av simringen eller skador som uppstår i och med användande av simringen.