Friskrivning

Trots att vi regelbundet uppdaterar vår hemsida med information kan det förekomma att viss information är otillräcklig, felaktig eller gammal. Vi gör vårt bästa för att all information ska vara så rätt som möjligt.
Uppdateringar och förändringar av hemsidan sker regelbundet och ingen notis ges om när.
Vi kan inte hållas ansvariga för någon skada, direkt eller indirekt, som orsakas av användandet av vår hemsida.

Copyright

Inget från den här hemsidan får kopieras och användas utan lov från Baby Simring. Vill du låna någon text, var vänlig maila oss.